top of page

control i seguiment

cabecera control y seguimiento.jpg

PWACS Serveis proporciona als nostres clients el Control i Seguiment necessaris en la prestació dels Serveis Públics Urbans, amb l’objectiu de millorar la qualitat dels mateixos

PWACS Serveis proporciona als ajuntaments equips de treball sobre el terreny per avaluar, entre altres, la qualitat dels serveis com per exemple:

Recollida de Residus (RSU)

 

Neteja Viària

 

Manteniment de Parcs i Jardins

 

Aigua

 

Neteja  d’Edificis

 

Mobilitat i Aparcaments

 

Instal·lacions Esportives

Pwacs Serveis realitza les tasques de:

 

· Seguiment de camp

   

· Definició d’Indicadors de Qualitat

i quadres de comandament

 

· Controls Comparatius

 

· Propostes de millora

bottom of page