top of page
line-graph blanco.png

corporate finance

cabecera corporate.jpg

PWACS Corporate Finance és una firma especialitzada en assessorament financer. Els professionals que la integren compten amb l'experiència per a exercir un paper crític en el desenvolupament i supervisió de les operacions en els diferents projectes on s'involucri.

PWACS Corporate Finance té com a objectiu prestar assessorament a empreses i institucions en els seus processos de compra venda d'empreses i actius, recerca d'inversors i finançament, fusions i qualsevol altra operació corporativa que fos necessària per al desenvolupament de l'estratègia dels seus clients.

Gràcies al seu enfocament sectorial, PWACS Corporate Finance pot acompanyar als seus clients en la consecució dels seus objectius més enllà de l'execució de la transacció, implicant-se en el seu creixement a mig i llarg termini.

bottom of page