top of page

Tècnica · Econòmica i Financera Jurídica · Estratègica i de Planificació

 • Auditoria i Diagnòstic dels Serveis.

 • Estudi d'Alternatives de gestió (directa i indirecta) dels Serveis.

 • Estudis de Serveis viaris.

 • Estudis d'Estructura de Costos (RD 55/2017)

 • Redacció de Plecs i assessorament en tot el procediment de contractació.

 • Gestió d'Ajudes, Subvencions i altres fonts de finançament.

 • Experiència en defensa en matèria de recurs especial i contenciós administrativa.

 • Fiscalització, Seguiment i Control de Serveis Públics Urbans.

 • Informes Pericials.

 • Market Intelligence.

 • Plans Directors.

 • Estudis i Projectes.

consultoria

cabecera consultoría.jpg

sectors

02 medi ambient +

03 infraestructures i edificis +

04 serveis socials +

05 seguretat i mobilitat +

06 centres esportius +

07 cementiris i serveis funeraris +

08 activitats turístiques i culturals +

09 urbanisme +

10 eficiència energètica +

bottom of page