top of page
nextgeneration graphic.png

fons i subvencions

cabecera fondos.jpg

Amb l'arribada dels fons Next Generationi el repte assumit pel Govern Espanyol en el seu ambiciós Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència s'obre un ventall de possibilitats per a tots els actors partícips tant en la gestió dels fons esmentats com en la consecució dels mateixos.

 

PWACS en el seu afany dincrementar el valor afegit dels seus serveis de consultoria ofereix als seus clients laccés a aquesta nova línia de negoci a través de PWACS Next.

PWACS Next té per objectiu acompanyar i assessorar els nostres clients en tot el procés d'accés a Fons Europeus Next Generation i altres subvencions, mitjançant els nostres serveis de:

 

Consultoria estratègica

Metodologia provada per fer créixer el negoci dels nostres clients amb un enfocament estratègic de desenvolupament. Identifiquem les seves necessitats i els assessorem en la configuració dels seus projectes estratègics.

Observatori de Convocatòries

Identifiquem, seleccionem aquelles convocatòries a nivell europeu, nacional o autonòmic favorables als interessos dels nostres clients proporcionant informació de qualitat personalitzada als nostres clients.

Gestió d'Expedients de Subvencions i Fons EU

Tramitació d'expedients i en els casos de concessió, justificació i seguiment economicoadministratiu dels mateixos.

Gestió, Seguiment i Justificació: Un cop concedida la subvenció és de vital importància l'execució i el compliment dels requisits tècnics, econòmics i legals, exigits per aquests Fons.PWACS assessora els seus clients al llarg de l'execució dels projectes en aquests àmbits tant en la justificació economicofinancera, compliment de fites i objectius, eina COFFEE com a aspectes legals tals Pla antifrau, DACI, etc.

bottom of page